HomeDisclaimerAlgemene VoorwaardenContact
BrochureOver ClareseAbonnementVragen en Antwoorden
         
   

 

   
         
 

Vragen en Antwoorden

Wat is een class action?
Hoe wordt een class gevormd?
Waarom een Class Action?
Doet de custodian niet hetzelfde als Clarese?
Moet mijn vermogensbeheerder niet de Class Actions in de gaten houden?
Ook Class Action via beleggingsfondsen?
Waarom zaken doen met dit advocatenkantoor?
Wat is een ‘lead plaintiff’?
Heeft Class Action een relatie met Corporate Governance?
Schaadt een Class Action de aandeelhoudersbelangen bij de Corporate Governance?
Geldt Class Action alleen voor aandelen of ook voor bedrijfsobligaties?
Hoe gaat de procedure?
Wat is de opinie in de VS ten aanzien van class action?

Wat is een Class Action?
Een class action is een juridische procedure (‘action’) die gevoerd wordt door een groep vermogensbeheerders (‘class’) tegen een onderneming waarin zij hebben belegd en die zich niet aan de regels heeft gehouden, of daarvan wordt verdacht, met het doel het vermogensverlies door de koersval vanwege die onregelmatigheid te compenseren.

Hoe wordt een class gevormd?
Gespecialiseerde advocatenkantoren en internetsites maken bekend tegen welke bedrijven een Class Action overwogen wordt en nodigen gedupeerden uit om te participeren. De grootste partijen treden dan op als hoofdeiser of ‘lead plaintiff’.

Waarom een Class Action?
Via een Class Action kan een vermogensbeheerder proberen een stuk van het schade te compenseren die is ontstaan door koersverlies ten gevolge van wangedrag door de onderneming waarin was belegd. Deze aanpak heeft geen aanvullende financiële risico’s, omdat de advocatenkantoren meestal op basis van no cure / no pay werken, en dient het belang van de deelnemer of de aandeelhouder. Door samen met andere gedupeerden op te trekken heeft u meer kans op succes en tegen lagere kosten dan wanneer u zelfstandig zou opereren.

Doet de custodian niet hetzelfde als Clarese?
Een custosian kan u informeren over gestarte Class Actions, wanneer u daarom vraagt. De custodian houdt u niet systematisch en periodiek op de hoogte van potentiële zaken, geeft u niet de mogelijkheid om een positie als ‘lead plaintiff’ te krijgen, faciliteert niet de informatie-uitwisseling tussen u en het advocatenkantoor. De custodian biedt u namelijk een ander product.

Moet mijn vermogensbeheerder niet de Class Actions in de gaten houden?
Afhankelijk van wat u met uw externe vermogensbeheerder bent overeen gekomen zal hij zich waarschijnlijk concentreren op het behalen van een beleggingsresultaat en niet het voeren van juridische procedures. Het product van de vermogensbeheerder is het behalen van rendement, niet het voeren van juridische procedures. Het voeren van een juridische procedure namens uw organisatie is overigens ook een zaak die een financiële instelling het best in eigen hand kan houden.

Ook Class Action via beleggingsfondsen?
Een financiële instelling kan uitsluitend procederen over schade die zij zelf heeft geleden op basis van aandelen die zij in eigendom heeft. Wanneer een instelling belegt in een beleggingsfonds dat in de betreffende onderneming heeft belegd, kan die financiële instelling niet deelnemen aan een Class Action. Wel kan zij het beleggingsfonds aansporen, of zelfs contractueel binden, dat zij dat in voorkomende gevallen doet.

Waarom zaken doen met dit advocatenkantoor?
Dit advocatenkantoor is wereldmarktleider in Class Actions en is uitstekend geëquipeerd voor research e.d. U kunt op basis van de informatie die u van Clarese krijgt toch nog besluiten om zelf een advocatenkantoor in te schakelen. In dat geval faciliteert Clarese u evenwel niet in het verder verloop van de procedure.

Wat is een ‘lead plaintiff’?
De lead plaintiff is Hoofdeiser in de Class Action. De lead plaintiff heeft een grote invloed op het verloop van een zaak ten aanzien van vragen zoals het treffen van een schikking met de betreffende onderneming.

Heeft Class Action een relatie met Corporate Governance?
Corporate Governance is gericht op een transparante en integere bedrijfsvoering met concrete invloed van de aandeelhouders op het strategische beleid bij going concern. Aandeelhouders kunnen hiermee grote invloed uitoefenen op ‘gewenst gedrag’ van een onderneming. Class Action richt zich op gerealiseerd normoverschrijdend gedrag van een onderneming, met name waar fraude in het geding is. De overeenkomst tussen Class Action en Corporate Governance is dat in beide gevallen de aandeelhouder zich bemoeit met het gedrag van de onderneming. Het grote verschil is dat Class Action alleen aan de orde is bij ongewenst en strafbaar gedrag door de onderneming.

Schaadt een Class Action de aandeelhoudersbelangen bij de Corporate Governance?
Het is in zijn algemeenheid niet te zeggen of de positie van de aandeelhouder in Corporate Governance geschaad wordt door een Class Action tegen dezelfde onderneming. Natuurlijk zal het de relatie geen goed doen. Anderzijds Is het niet redelijk te verwachten dat een vermogensbeheerder omwille van de goede relatie met de onderneming waarin hij belegt afziet van een claim die dient om de hem toevertrouwde belangen te behartigen.

Geldt Class Action alleen voor aandelen of ook voor bedrijfsobligaties
Ook bedrijfsobligaties kunnen onderwerp zijn van een Class Action.

Hoe gaat de procedure?
In grote lijnen loopt de procedure als volgt:

  • Het advocatenkantoor levert periodiek aan Clarese informatie over potentiële zaken (mogelijk frauderende ondernemingen waarin financiële instellingen zouden kunnen hebben belegd), die ze op maandbasis doorgeeft aan de instellingen die een abonnement bij Clarese hebben.
  • De back office van de financiële instelling meldt terug aan de Clarese of zij in de class-periode (dat is de periode waarin de fraude gepleegd werd of naar buiten kwam en waar de schade voor de financiële instelling is ontstaan) de betreffende aandelen had, hoeveel en aankoopprijs (en evt. verkoopprijs) dan wel doet een nihil-opgave. Clarese bewaakt dit informatieproces.
  • Clarese verzamelt en groepeert de informatie per potentiële class action en informeert het advocatenkantoor, dat vervolgens overweegt of een procedure zinvol is. In dat geval stuurt zij een formulier aan Clarese dat dit verspreid ter ondertekening onder de financiële instelling die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een procedure. Door ondertekening krijgt het advocatenkantoor toestemming uit hun naam te procederen. Clarese zorgt dat deze opdracht aan het advocatenkantoor naar behoren verloopt.
  • Vervolgens start een periode van nader onderzoek door het advocatenkantoor en de feitelijke procedure (die overigens vaak uitloopt op een schikking). Dit proces duurt afhankelijk van de zaak gemiddeld 3 tot 5 jaar. In deze periode kan er nog nadere afstemming tussen het advocatenkantoor en de financiële instellingen nodig zijn. Hierin vervult Clarese dan weer een coördinerende rol .
  • Na het vonnis of schikking krijgt Clarese bericht en ziet erop toe dat de eisende partij daadwerkelijk zijn claim verzilvert (eerst weer een formulier invullen, waarna de cheque volgt).

Wat is de opinie in de VS ten aanzien van class action?

  • Het congres, rechtsgeleerden en de toezichthouder steunen het instituut class action o.a. omdat het een laagdrempelige wijze van procederen is en omdat het het vertrouwen in het marktmechanisme ondersteunt.
  • De overheid (Department of Labour) acht het niet voeren van een class action door de vermogensbeheerder strijdig met het in hem gestelde vertrouwen, waartegen het DOL wil optreden.
  • De organisatie van vermogensbeheerders vindt de mogelijkheid van class action vitaal voor de bescherming van haar belangen.