HomeDisclaimerAlgemene VoorwaardenContact
BrochureOver ClareseAbonnementVragen en Antwoorden
       

 

 
     

Brochure

Clarese begeleidt Europese financiële instellingen bij het voeren van class actions door het Amerikaanse advocatenkantoor,dat wereldmarktleider in class actions is.

     

De Uitdaging
Wanneer een vermogensbeheerder te maken heeft met een koersval doordat een onderneming gefraudeerd heeft, staat die vermogensbeheerder voor twee uitdagingen. Ten eerste moet getracht worden deze schade te beperken; dat kan worden gedaan door een claim in te dienen tegen de betreffende onderneming. Ten tweede moet vervolgschade worden voorkomen. Vervolgschade kan ontstaan doordat stakeholders de vermogensbeheerder zelf aanspreken, wanneer die nalaat een claim bij de onderneming te leggen. In de Verenigde Staten zijn diverse voorbeelden bekend van vermogensbeheerders (met name pensioenfondsen) die met succes door stakeholders voor de rechter werden gedaagd, omdat ze geen claim hadden ingediend. Die stakeholders betoogden dat, door deze nalatigheid, de financiële positie van de vermogensbeheerder en daarmee hun belangen waren geschaad. Vervolgschade kan dus voorkomen worden door een claim in te dienen.
Een claim indienen; hoe doet u dat, bij wie moet u zijn en wat kost dat? Clarese staat u hierin bij.

De Oplossing
Gebruikelijk in dit soort gevallen is dat gedupeerden zich verenigen in een class en gezamenlijk procederen in een zogenaamde class action . Clarese staat u hierin op twee manieren bij, door de exclusieve samenwerkingsrelatie met het Amerikaanse advocatenkantoor. Wij bieden begeleiding op maat bij class actions die door het advocatenkantoor worden gevoerd. Tevens kunt u via Clarese een aansluiting krijgen op het geautomatiseerde monitoringsysteem van het advocatenkantoor, waardoor al in een vroeg stadium de mogelijkheid van het verhalen van schade wordt gesignaleerd.
Het advocatenkantoor werkt op basis van no cure / no pay.

Clarese begeleidt
Clarese biedt een abonnement voor maandelijkse informatie over potentiële class actions, informatie-uitwisseling met uw backoffice, aanwijzingen bij te nemen acties en een kwartaalrapportage over de voortgang van de class actions waaraan u deelneemt. Zo heeft u een vast aanspreekpunt en een vaste regie in class actions.
Een aanmeldingsformulier voor het abonnement kunt u hier downloaden en vervolgens ingevuld en ondertekend sturen aan Clarese. We komen natuurlijk ook graag bij u langs om het een en ander nader toe te lichten.